יום ב', כג’ בכסלו תשע”ח
20:35 (22/11/17)
23:11 (09/11/17)
22:56 (09/11/17)
22:56 (09/11/17)
.
 
מצורפות הרשימות של ספרי הלימוד לשנת תשע"ז. שימו לב בעת קניית ספרי העברית לכיתות ד-ו, הספרים הם : " על קצה הלשון ומעולמה של ספרות" ( המהדורה החדשה)ולא רק "על קצה הלשון".

רשימות ספרים כיתה א.pdf רשימות ספרים כיתה ב.pdf רשימות ספרים כיתה ג.pdf .pdfרשימת ספרי לימוד כיתות ד רשימת ספרי לימוד כיתות ה.pdf רשימת ספרי לימוד כיתות ו.pdf