יום ה', ז’ באב תשע”ח
למידה בחירום
המתן. בטעינה...
הורים יקרים,מצורף חוזר בנושא תשלומי הורים לשנת תשע"ז הבאה עלינו לטובה.

להלן התשלומים שיש לשלם בכל כיתה :תודה רבה!