יום א', ב’ בחשון תשע”ח
 
 .
 
ילדים והורים יקרים,הגענו לצומת חשובה של סיום המחצית ולחלוקת התעודות. זו הזדמנות להצית מחדש את הברק בעיניים, ואת ההתפעמות מחדוות הגילוי ואת ההשתוקקות והצמא לדעת ולאופקים חדשים, להארה ול"שאור המתסיס" של תהליכי הלמידה שלנו בביה"ס. התעודה היא הזדמנות לחדד את ערכי היסוד עליהם מתבססת תפיסת עולמנו החותרת להאיר כל ילד וילד על סגולותיו הייחודיות ועל מטען אישיותו- כך שיביא לידי ביטוי את הניגון המיוחד שלו. אנו מאמינים כי הערכה מעצבת (ולא מודדת) הנהוגה בבית ספרנו, תואמת את החזון החינוכי שלנו, מעצימה, מכוננת, ומחוללת צמיחה ומיצוי אישי. הצוות החינוכי שקד בשבועות האחרונים על קיום שיח אישי וכיתתי שנגע במשמעותה של התעודה כמקפצה וכמנוף ללמידה ולהתפתחות אישית.אנו מזמינים אתכם ההורים, לקחת חלק בתהליך התהודה של התעודה באמצעות קריאה משותפת ובעין טובה ואוהבת. יהי רצון שנרווה כולנו נחת רוח!

ילדים והורים יקרים,הגענו לצומת חשובה של סיום המחצית ולחלוקת התעודות. זו הזדמנות להצית מחדש את הברק בעיניים, ואת ההתפעמות מחדוות הגילוי ואת ההשתוקקות והצמא לדעת ולאופקים חדשים, להארה ול"שאור המתסיס" של תהליכי הלמידה שלנו בביה"ס. התעודה היא הזדמנות לחדד את ערכי היסוד עליהם מתבססת תפיסת עולמנו החותרת להאיר כל ילד וילד על סגולותיו הייחודיות ועל מטען אישיותו- כך שיביא לידי ביטוי את הניגון המיוחד שלו. אנו מאמינים כי הערכה מעצבת (ולא מודדת) הנהוגה בבית ספרנו, תואמת את החזון החינוכי שלנו, מעצימה, מכוננת, ומחוללת צמיחה ומיצוי אישי. הצוות החינוכי שקד בשבועות האחרונים על קיום שיח אישי וכיתתי שנגע במשמעותה של התעודה כמקפצה וכמנוף ללמידה ולהתפתחות אישית.אנו מזמינים אתכם ההורים, לקחת חלק בתהליך התהודה של התעודה באמצעות קריאה משותפת ובעין טובה ואוהבת. יהי רצון שנרווה כולנו נחת רוח!