יום א', ב’ בחשון תשע”ח
 
 .
 
במסגרת שיעורי משנה חקלאית למדנו על איסור כלאי זרעים. כשיצאנו לגן-הירק גילינו שחלקת החיטה נזרעה בטעות קרוב מדיי לערוגת הכרוב. לאחר בירור הלכתי החלטנו לעשות הפרדה בין החיטה והכרוב ע"י צורת פתח, כמו בעירוב של שבת. תלמידים מכיתות ג', ה', ו' היו שותפים ללימוד ולפתרון המעשי של הבעיה ההלכתית.
 
....
..