יום א', ב’ בחשון תשע”ח
 
 .
 
אנו משתתפים בצער משפחת בלאי על פטירת האב, אחרי מחלה קשה. אביהן של הבוגרות היקרות מסרט וסלאם, ושל באזה מכיתה א' רוחמה. יושבים שבעה בבית המשפחה ברחוב הנורית 107 (מעל משפ' הרפז) "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד"