יום א', ב’ בחשון תשע”ח
 
 .
 
ביום זה אנו מתייחדים עם זכרם של ששה מיליון יהודים, שנרצחו בשואה. הנהגת התלמידים הנחתה את הטקס, והציגה את תוכנית "לב טוב".במהלך החודש נשתדל להתמלא בלב טוב ובמעשים טובים בינינו לבין חברינו. נקבל על עצמינו להרבות באהבת חברינו בימים אלו, ובזכות אהבת חינם, נרבה שלום בעולם.
 
....