יום א', ב’ בחשון תשע”ח
 
 .
 

אם גם אתם ברוכי כישרון בחשבון העולים לכיתה ג' או לכיתה ז'פתחו את הקובץ! מקצה אל קצה - פרסום להורים, מאי, 2017.pdf