יום ב', ה’ בתמוז תשע”ח
למידה בחירום
המתן. בטעינה...

תלמידים ותלמידות יקרים!מצורפים דפי תרגול.בהצלחההמורות: מירב ומירי Microsoft Word - grade4exercise1.pdf Microsoft Word - grade4exercise2.pdf Microsoft Word - grade4exercise3.pdf Microsoft Word - grade4exercise4.pdf Microsoft Word - grade4exercise5.pdf Microsoft Word - grade4exercise6.pdf Microsoft Word - grade4exercise7.pdf Microsoft Word - grade4exercise8.pdf Microsoft Word - grade6exercise9.pdf Microsoft Word - grade6exercise10.pdf