יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
למידה בחירום
המתן. בטעינה...

בס"ד ר' ישראל מרוז'ין נהג לומר כי בשבת שובה דורשים בהלכות הגעלת כלים והכשרתם, ובשבת הגדול דורשים בענייני תשובה וטהרת הלב. אנחנו יוצאים לחופשת חג הפסח בתפילה שנזכה לטהרה, התעלות, תשובה שלמה והרמת קרן ישראל. בברכת כל טוב שבעולם, בגשמיות וברוחניות וחג כשר ושמח!