יום ב', כג’ בכסלו תשע”ח
20:35 (22/11/17)
23:11 (09/11/17)
22:56 (09/11/17)
22:56 (09/11/17)
.
 
הורים יקרים,פגישות ההורים שהתקיימו השבוע היו בשבילנו הזדמנות לחוש יותר עם הילדים את החיבור האמיץ והמשמעותי ביננו. התכונה וההתרגשות לקראת בואכם היתה מלווה בחגיגיות רבה ואנו מודים לכם על ההיענות ועל האמון שאתם רוחשים לנו.

ב"ה כ' כסלו ערש"ק פרשת "וישב"הורים יקרים,פגישות ההורים שהתקיימו השבוע היו בשבילנו הזדמנות לחוש יותר עם הילדים את החיבור האמיץ והמשמעותי ביננו. התכונה וההתרגשות לקראת בואכם היתה מלווה בחגיגיות רבה ואנו מודים לכם על ההיענות ועל האמון שאתם רוחשים לנו."משורשי מצוות הדלקת המנורה- להגדלת הבית לכבוד ולתפארת בעיני הרואים, כי כן דרך בני איש- להתכבד בבתיהם בנרות דולקים... כדי שיכניס האדם בליבו כשיראהו- מורא וענווה" (מתוך ספר החינוך). יהי רצון שנתברך בחג אורים שמח ונשריש בליבנו מורא וענווה ונזכה להרבות אור, טוב וחסד. שבת שלום וכל טוב לכולכם.