יום ב', כג’ בכסלו תשע”ח
20:35 (22/11/17)
23:11 (09/11/17)
22:56 (09/11/17)
22:56 (09/11/17)
.
 
בקבצים המצורפים תוכלו להתעדכן בתקנון וב'אני המאמין' של בית ספר קיבוץ ראשית - אמי"ת

"בית ספר קיבוץ ראשית" תקנון לתלמיד.pdf הערכה מעצבת.pdf אודות.pdf